Udforsk vores seneste synopsis…

Synopsis for øvelser og obligatorisk opgave:

 

Introduktion

·       Faglig undren med udgangspunkt i faglitteratur.

·       Udfordring med udgangspunkt i organisationens praktiske gøremål.

 

 

Vi undrer os over hvordan digitaliseringen af arbejdsgange påvirker sundhedssektoren. Hertil påtager vi os et ‘mekanisk’ synsspunkt hvor Google Glasses vil blive betragtet som et værktøj til at hjælpe i hospitalets opgaver.

Bl.a. ser vi muligheder i, at man ikke behøver at være tilstede, for at kunne se hvad der sker. Dette åbner op for mange muligheder for vidensdeling – hvor som helst, når som helst. Keyword: Nomadic culture.

 

 

Problemformulering

·       Overordnet problemformulering

·       Operationaliserede opgavespørgsmål

 

 

Den nyansatte udviklingschef på universitetshospitalet i Region A har igangsat et forsøg på skadestuen med Google Glasses til læger.

Inden for den klassiske tilgang for organisatorisk kommunikation, vil vi undersøge hvordan Google Glasses kan bidrage til vidensdeling mellem kirurgerne på universitetshospitalet i Region A.

 

 

Undersøgelsesmetode

·       Kilder til viden om problemstillingen

·       Matcher metode med problemformulering?

 

 

Denne information skal vi få fra observationer. De influerede medarbejdere i forsøget skal danne det empiriske grundlag.

 

Vi har valgt observation fremfor fx interviews, fordi vi ser en faldgrube (bias) i at kirurgerne vil vise, hvor meget de ved om, hvad brillerne kan bruges til, i stedet for at sige hvad de rent faktisk bruges til.

Årsagen til ikke at lave metodetriangulering, er at vi vil foretrække at have bedre, dybdegående data.

 

Ift. vores arbejdsspørgsmål er det vigtigt både at observere før og under forsøget med Google Classes.

 

 

Teori

·       Faglitteratur til at ‘frame’ problemstillingen

·       Analyse ‘model’ til at udføre konkret analyse

·       Matcher faglitteratur/analysemodel med problemformulering?

 

Chen & Nath.

Checkland, 1985.

Miller.

STEELE C, MURRAY M. The Dark Side of Google Glass. PC Magazine [serial online]. June 2013; 16-21. Available from: Business Source Complete, Ipswich, MA. Accessed October 27, 2016.

O’Flaherty K. Google Glass: a ticking time bomb?. SC Magazine: For IT Security Professionals (UK Edition) [serial online]. September 2014;:22-24. Available from: Business Source Complete, Ipswich, MA. Accessed October 27, 2016.

 

 

Case introduktion

·       Elementær information

·        Viden relevant for problemstilling

·       Matcher case (empiri) med problemformulering ?

 

I arbejdet med ovenstående problemformulering, vil vi beskæftige os med følgende arbejdsspørgsmål:

Ø  Hvad forstås der ved den klassiske, organisatoriske kommunikation?

Ø  Hvordan vidensdeler kirurgerne?

Ø  Slutteligt vil vi diskutere hvordan kirurgerne vidensdeler med Google Glasses samt hvilken betydning det har for deres praksis.

 

 

Analyse og ‘diskussion’

·       Analyse disponeret efter opgavespørgsmål og faglig ‘analysemodel’

·       ‘Diskussion’ i forhold til faglitteratur

 

 

Vi laver en analyse med afsæt i vores observationer. Denne kobler vi til kommunikationsteorien, for at få en teoretisk/akademisk vinkel på projektet. Afslutningsvis vil vi diskutere hvordan kirurgerne vidensdeler med Google Glasses samt hvilken betydning det har for deres praksis.
 

Læring for case-organisation

·       Strategisk læring for case-organization

·       Taktisk læring for case-organisation

·       Operationel læring for case-organisation

 

Konklusion

·       Konklusion på opgavespørgsmål

·       Konklusion på problemstilling og metode

·       Konklusion på problemformulering

 

 

 

Perspektivering

 

 

Problematikker:

Lægger Google Glasses an til human relations tilgangen? Er det et skridt på vej derhen, eller man der allerede, så man altså ikke skal se hospitalsvæsnet inden for den klassiske kommunikationsmodel?

Reklamer

First blog post

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.